Gwarancja

Łuki w naszej ofercie podlegają ochronie gwarancyjnej. Długość okresu gwarancyjnego jest podana na stronach produktów.

Gwarancja obejmuje naprawę albo wymianę łuku na nowy. Dotyczy delaminacji lub pęknięcia prawidłowo użytkowanego łuku.